รับเหมาแรงงานปกป้องสิทธิของคุณ

ในการทำงานที่มีอัตราการบาดเจ็บสูง การใส่ใจในขั้นตอนความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ รับเหมาแรงงานระบุว่านายจ้างมีหน้าที่ต่อลูกจ้างในรับเหมาแรงงานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไซต์งานและลักษณะของการก่อสร้าง นายจ้างต้องมั่นใจว่าคนงานมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบู๊ตหัวเหล็กและที่ป้องกันกระดูกฝ่าเท้า และอุปกรณ์ป้องกันดวงตา สถานที่ทำงานต้องปราศจากอันตรายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มาตรฐานนี้รวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น ป้ายป้องกันรอบๆ หลุม เศษวัสดุและวัตถุอันตรายที่ถูกนำออกจากพื้นที่ทำงาน แสงสว่างเพียงพอในไซต์งาน อุปกรณ์เตือนที่เหมาะสม เช่น สัญญาณสำรอง บนยานพาหนะและเครื่องจักร 

รับเหมาแรงงานเหนือระดับพื้นดิน

สถานที่ทำงานต้องจัดให้มีบันไดและ/หรือลิฟต์ที่ปลอดภัย ติดตั้งนั่งร้านและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่นายจ้างมีหน้าที่จัดหาให้แก่ลูกจ้าง ผู้ตรวจสอบ ผู้ขาย และผู้มาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ รับเหมาแรงงานหรือบุคคลอื่นที่ได้รับบาดเจ็บที่ไซต์ก่อสร้าง รับเหมาแรงงานและการขาดอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์ความปลอดภัยมีส่วนทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ คุณอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยประมาทเลินเล่อต่อบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานดังกล่าว

กำหนดความประมาทเลินเล่อว่าเป็นพฤติกรรมที่ต่ำกว่ามาตรฐานการดูแลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสำหรับการปกป้องผู้อื่นจากความเสี่ยงของอันตรายที่ไม่สมเหตุสมผล คุณต้องแสดง ว่าคุณได้รับบาดเจ็บ รับเหมาแรงงานดูแลที่เป็นหนี้คุณ และการที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลของเขาทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ

รับเหมาแรงงานอาจช่วยให้คุณแสวงหาการฟื้นตัว

จากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บของคุณ ค่ารักษาพยาบาลทั้งในปัจจุบันและที่คุณมีแนวโน้มที่จะมีในอนาคต และการสูญเสียรายได้เนื่องจากอุบัติเหตุและความพิการ หากคุณสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเนื่องจากความประมาทเลินเล่อในสถานที่ก่อสร้าง ทนายความด้านการบาดเจ็บจากการก่อสร้างอาจสามารถยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องการเสียชีวิตโดยมิชอบได้ รับเหมาแรงงานและความประมาทเลินเล่อส่วนใหญ่จะได้รับการจัดการตามเกณฑ์ค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าทนายความจะไม่ขอเงินจากลูกค้าล่วงหน้า

ตกลงที่จะจ่ายก็ต่อเมื่อคดีได้รับการตัดสินโดยความโปรดปรานของลูกค้าเท่านั้น คุณควรปรึกษากับทนายความที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อสร้างโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้ทนายความของคุณสามารถเริ่มการสอบสวนก่อนที่หลักฐานสำคัญจะถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงหรือทำลาย และในขณะที่ความทรงจำของพยานยังคงสดใหม่ การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทรับเหมาแรงงานอาจมีราคาแพงและใช้เวลานาน อาจต้องมีการวิจัยอย่างละเอียดและใช้พยานผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ทนายความยังต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.