การประกันภัยขนส่งสินค้าวิธีการรักษาสินค้าของคุณให้ปลอดภัย

เราทำประกันบ้าน รถ กระเป๋า และชีวิตของเราในแต่ละวัน เราไม่ชอบจ่ายค่าประกันเป็นพิเศษ แต่เรารู้ว่าเราต้องการมันในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ การประกันภัยขนส่งสินค้ามีความสำคัญพอๆ กัน เนื่องจากมีความเป็นไปได้เสมอที่สินค้าในการขนส่งจะเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมีน้อยมากก็ตาม ตัวแทนหักบัญชีมีความสำคัญเมื่อต้องจัดส่งธุรกิจหรือของใช้ส่วนตัวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 

การประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นข้อตกลงระหว่าง

กับบริษัทประกันภัยที่ระบุว่าหากสินค้าใดของคุณเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมยระหว่างการขนส่ง คุณจะได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอ ประกันภัยขนส่งสินค้าสำคัญกว่าที่คุณคิด คุณสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่ขนส่งโดยรถบรรทุก เรือ หรือรถไฟ และมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการขนส่งสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่กำหนดประเภทและค่าประกันการขนส่งสินค้าที่คุณต้องการ

ปัจจัยกำหนดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือมูลค่าสินค้า ประเภทของผลิตภัณฑ์จะกำหนดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ระยะทางที่เดินทางจะส่งผลต่อราคาที่คุณต้องจ่ายด้วย ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาประกัน ได้แก่ วิธีการบรรจุสินค้าและรูปแบบการขนส่งที่คุณเลือก การติดต่อตัวแทนประกันภัยที่เชี่ยวชาญด้านประกันภัยขนส่งสินค้าจะช่วยให้คุณเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและความต้องการในการขนส่งสินค้าของคุณ

คุ้มครองสินค้าเชิงพาณิชย์ที่นำเข้าหรือส่งออกไป

ประกันภัยขนส่งสินค้าที่สะดวกสำหรับการขนส่งทั้งหมดที่มีความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยเป็นเงินมัดจำ ปรับได้ตามมูลค่าที่สำแดงจริงของการจัดส่งประจำปี เหมาะที่สุดสำหรับการประกันการนำเข้า แต่สามารถใช้กับการส่งออกได้ การประกันภัยสำหรับการส่งสินค้าครั้งเดียว (นอกเหนือจากการย้ายบ้าน) หรือปศุสัตว์ โดยมีตัวเลือกความคุ้มครองมาตรฐานให้เลือกมากมาย 

ประกันภัยขนส่งสินค้าอาจจัดทำขึ้นสำหรับการส่งที่ไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานประกันภัยสินค้าอัตโนมัติ พร้อมแจ้งการส่งของทุกเดือนและไม่ต้องวางเงินประกัน การประกันภัยรายปีสำหรับการขนส่งสินค้าหรือปศุสัตว์ทั้งหมดซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยโดยเงินมัดจำ ปรับตามมูลค่าที่แจ้งของการส่งรายปี ตัวเลือกความคุ้มครอง 2 แบบ และข้อกำหนดการเปลี่ยนเครื่องที่กว้างมาก พร้อมสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองฟรีอันมีค่า

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.