ตู้เซฟธนาคาร ทำให้ผู้ฝากอุ่นใจในระดับหนึ่ง

ตู้เซฟธนาคาร บริการให้เช่าตู้นิรภัยเป็นบริการที่ธนาคารจัดไว้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อเช่าเป็นแบบรายปีสำหรับเก็บรักษาสิ่งของทรัพย์สินที่มีค่า หรือเอกสารสำคัญที่มีมูลค่าซึ่งลูกค้าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหากเก็บรักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ที่บ้านที่พักอาศัย อันอาจเนื่องมาจากภัยจากอัคคีภัย หรือถูกโจรกรรม โดยผู้เช่าจะได้รับกุญแจ 2 ดอก ใช้เปิดร่วมกับกุญแจอีก 1 ดอกที่ถือไว้โดยธนาคาร ทำให้ผู้ฝากอุ่นใจในระดับหนึ่ง ข้อดีของการฝากของมีค่าไว้กับธนาคาร มีดังนี้

1.ด้วยระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย คุณจะมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่คุณรักและทะนุถนอม จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
2.สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย เพราะทุกธนาคารต่างมีบริการตู้เซฟ สามารถฝากของมีค่าไว้กับสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุด
3.มีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย มีห้องส่วนตัวกว้างขวาง กว่าจะถึงห้องเซฟต้องผ่านการตรวจสอบหลายครั้ง

การเช้าตู้เซฟนิรภัยของธนาคารสามารถทำให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจได้จริง แต่อย่าลืมว่า ธนาคารให้เช่าตู้นิรภัยไม่ถือเป็นการรับฝากทรัพย์ ดังนั้นทางธนาคารจึงไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน เป็นการยกเว้นความรับผิดอย่างชัดแจ้ง หากจะดำเนินคดีกับธนาคาร คงจะต้องดำเนินคดีในความผิดฐานละเมิดที่ปล่อยปละละเลย เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการปล่อยให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ของผู้เช่าตู้ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะดำเนินการได้ถึงแม้ทางธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้น เริ่มจากก่อนจะเข้าไปในห้องมั่นคงจะต้องเซ็นชื่อและต้องตรวจสอบลายเซ็นก่อนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ หลังจากนั้นผู้เช่าและเจ้าหน้าที่ธนาคารจะไขกุญแจคนละดอกซึ่งตู้แต่ละตู้ต้องใช้กุญแจ 2 ดอกไขพร้อมกันจึงจะเปิดได้ โดยกุญแจที่ว่านี้ทางผู้ผลิตจะไม่ทำกุญแจสำรองไว้ให้ทางธนาคารก็ตาม ดังนั้นหากเกิดเหตุว่ากุญแจของผู้เช่าสูญหาย ทางธนาคารจะต้องแจ้งให้ผู้ผลิตตู้นิรภัยมาเปิดให้ และตอนปิดทำการประตูห้องมั่นคงจะถูกปิดโดยระบบสูญญากาศและจะเปิดอีกครั้งตอนเปิดทำการเท่านั้น

This entry was posted in ข้อมูลการตลาด and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.